therese teamcoaching

Stel dat jij…

  • vanuit veiligheid en vertrouwen in jouw team kunt gaan staan;
  • datgene kunt uitspreken dat nodig is om oprecht en duidelijk te zijn;

Stel dat jullie als team…

  • leren om de krachten daadwerkelijk te bundelen;
  • een gezamenlijke visie ontwikkelen, die zowel binnen het team als daarbuiten concreet en helder is;
  • ‘de vinger op de zere plek kunnen leggen’, waardoor je elkaar kunt verbeteren.

“De pracht van gezamenlijke kracht”

Inspirerende teamcoaching…

Teamwerk is soms lastig. Ieder teamlid is anders, heeft specifieke kwaliteiten, drijfveren en stijl van werken. Ondanks én dankzij al die verschillen is het wél zaak om te werken aan gezamenlijke doelen en in te kunnen inspelen op veranderingen. Maar, in de omgang met elkaar ontstaan vaak vaste patronen die de productiviteit van een team kunnen verminderen.

Het helpt om daar geregeld bij stil te staan en de samenwerking en onderlinge communicatie inzichtelijk te maken. Vaak nemen we daar echter geen tijd voor. En dat is jammer, want er valt veel van te leren.

Teamcoaching is een krachtig middel om misverstanden en irritaties te voorkomen, eventuele conflicten op te lossen en vertrouwen (weer) op te bouwen.

Teamcoaching maakt inzichtelijk welke patronen er leven. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om deze te doorbreken, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe energie. Individuele teamleden worden zich bewust van het eigen gedrag, en het aandeel in teampatronen. Het resultaat is zichtbaar doordat de interactie in het team op een ander niveau wordt getild en het team (weer) in staat is hun doelen gezamenlijk te realiseren.

Het is voor mij als als teamcoach vaak een mooi proces om de ontdekking van deze (soms vastzittende) patronen te mogen ondersteunen, zichtbaar te maken en verandering te zien.

… in een veilige, prettige én enthousiasmerende setting,

Bij teamconflicten of situaties die men in een team als ‘lastig’ ervaart, creëer ik een open, veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten en feedback te geven.

Ik nodig hiertoe uit op een speelse, open en verrassende manier en zorg er zo voor dat deelnemers enthousiast worden.

Ik werk met verschillende methodieken, zoals: systhemisch werken, voice dialoque, mindfulness, rationele effectieve training (RET), communicatiemethodieken.

Coaching van collega’s?

Naast teamcoaching en individuele coaching, train ik de professional die zich in zijn functie wil specialiseren in het coachen van collega’s of doelgroep. Een training, die op individuele basis én in teamverband mogelijk is. Ik heb ruime ervaring in trainingen op het terrein van onderwijs, zorg en not-for-profit organisaties.

Geïnteresseerd in effectieve teamcoaching?
Bel Thérèse Janssen: (06) 43 525 352