…en zo ontspon
zich een gesprek,
zoals bloesem komt
op een kale wintertak…

Overtuiging

Ik ben Thérèse Janssen.

Mensen zijn over het algemeen gelukkiger als ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.
Maar er zijn momenten in het leven waarop we daar even geen richting aan weten te geven.
Soms stellen we te hoge eisen. Soms is de druk om ons heen te hoog, of weten we het even niet.

In die situaties begeleid ik mensen.
Mensen, die op zoek zijn naar ontwikkeling en verdieping van zichzelf.

Ik help je jouw eigen krachten (weer) te ervaren, te mobiliseren en nieuwe impulsen te geven.
Waardoor je nieuwe mogelijkheden ontdekt, en de gewenste inzichten en veranderingen bereikt.

Daardoor sta je weer volop in het leven. En is vitaliteit voelbaar!

Dat doe ik door gebruik te maken van bewezen methodieken. En door op een betrokken, krachtige en aandachtvolle wijze (samen) te werken.

Ik kan werkelijk meegenieten, wanneer mensen trots worden en de durf hebben écht de stap te zetten om te veranderen.

Thérèse Janssen

Thérèse Janssen

Ik ben van oorsprong opgeleid tot dramatherapeut en trainer/coach en heb 18 jaar ervaring als trainer en coach binnen organisaties. Ik heb een coachings-/trainingsbureau in Nijmegen.

Ik heb mij gespecialiseerd in:

  • stress-reductie training,
  • mindfulness  (gecertificeerd)
  • ZKM- coaching (zelfconfrontatiemethode)
  • Rationeel cognitieve therapie/training
  • Voice Dialoque
  • Co-active coaching
  • Systemisch werken

Zelfstandig trainer/coach/adviseur
Thérèse | Tijd voor verandering
2012 –heden

Ik werk als coach bij HAN (Hogeschool Nijmegen/Arnhem), Radboud Universiteit Nijmegen, Maartenskliniek Nijmegen en het Voortgezet Onderwijs.

Trainer/coach/adviseur
Schouten & Nelissen
juni 1998 – tot op heden 2015 

Als trainer en coach bij Schouten&Nelissen begeleid ik mensen bij hun persoonlijke leervragen. De leervragen hebben regelmatig betrekking op stress-burnout klachten, communicatievraagstukken, vragen bij keuzes in werk en leven, die veranderingen met zich meebrengen.

Ook ben ik bij Schouten&Nelissen een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de persoonlijke effectiviteitsstrainingen. Ik was mede ontwikkelaar hiervan. Daarnaast ben ik intern mindfulness opleider geweest en ontwikkel ik tot op heden de mindfulnesstraining.

Docent/maatschappelijk werkster/drama-therapeut
Montessori College Nijmegen
maart 1986 – juni 1998 (12 jaar 4 maanden)

Ik heb in het voortgezet onderwijs dramalessen gegeven als mede drama-therapie en faalangst-reductie trainingen. Ik heb in het kader van schoolmaatschappelijk werk het allochtonenbeleid opgezet en gezinsbegeleiding ondersteund.

Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van organisaties in verandering; bij non profit organisaties/branches (zoals gemeenten, politie, onderwijs en zorg) en het bedrijfsleven (onder meer bij banken en bedrijven in de chemie).

Opleidingen

Master in de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)
(gericht op meer zicht krijgen van onbewuste drijfveren, verlangens en automatismen die onder gedrag en keuzes liggen)
Drama-therapeut/docent
Maatschappelijk werk
Gecertificeerd trainer in RET (Rationeel Effectieve Therapie/Training)
NLP–basis
Co-active fundamentals en intermediate
(gericht op het versterken van de kwaliteiten, talenten en ambities)
Mindfulness Based stress reduction training

accreditatie Thérèse Janssen 2016

Accreditatie 2016 : Liv’it / Achmea 2016